chemia budowlana .info

Portal dla dziennikarzy. Źródło materiałów prasowych - artykuły prasowe, artykuły PR, informacje dla prasy oraz portali. Autorami materiałów są głównie firmy oraz agencje PR

Portal dla dziennikarzy. Baza darmowych artykułów dla portali i gazet. Informacje PR z różnych branż, uzupełniane na bieżąco. Pobieraj i publikuj

LOGIN: HASŁO: PANEL KLIENTA
przypomnienie hasła
rejestracja konta
W TREŚCI: BRANŻA: WOJEWÓDZTWO: TYLKO ZE ZDJĘCIEM FIRMA/AUTOR: DATA OD: DATA DO:
regulamin

§1 Postanowienia ogólne.

Terminy, które używane będą w niniejszym regulaminie:
a) Portal – strona internetowa, serwis, znajdujący się pod adresem www.portal-prasowy.pl.
b) Agencja – Agencja Stein-Press – właściciel Portalu
c) Konto – jego założenie (zarejestrowanie) umożliwia korzystanie z usług na Portalu. Wymaga podania niezbędnych danych osobowych lub firmowych.
d) Użytkownik – firma lub osoba prywatna, która dokonała rejestracji Konta na Portalu, ma możliwość zamieszczania lub/i pobierania materiałów (artykułów, zdjęć itp.) na/z Portalu.
e) Panel administracyjny – wydzielona część Portalu, w której Użytkownik może dokonać zmiany danych osobowych lub firmowych, które wprowadził podczas rejestracji Konta.
f) Login i Hasło – dane podawane podczas rejestracji Konta, później wykorzystywane do zalogowania się (wejścia) do Panelu administracyjnego.
g) Materiały prasowe – materiały tekstowe oraz elementy graficzne zamieszczane na Portalu.

Agencja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach każdego aktualnego Użytkownika na 7 dni przed faktycznym wprowadzeniem tych zmian. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna treść Regulaminu zamieszczana na stronie.

Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest warunkiem do korzystania z usług Portalu.

Regulamin, znajdujący się pod adresem: www.portal-prasowy.pl/index,regulamin określa w szczególności zakres i warunki świadczenia usług przez Agencję, prawa i obowiązki Agencji oraz Użytkownika, zasady rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności oraz postanowienia ogólne.

Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i warunków oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Użytkownik oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.

Użytkownik oświadcza i potwierdza, że wprowadzane Materiały prasowe nie naruszają praw autorskich i innych praw opartych na dobrach materialnych i niematerialnych osób trzecich.

Zamieszczanie Materiałów prasowych na Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie ich wszystkim innym Użytkownikom Portalu.

Dane osobowe Użytkownika podane podczas rejestracji Konta pozostaną nieujawnione i nie będą publikowane na stronach Portalu.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, zawartych w formularzu zamówienia w zakresie niezbędnym dla wykonywania usług.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe oraz hasła są bardzo dobrze chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Agencji oraz jej partnerów biznesowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

§2 Warunki korzystania

Podstawą uruchomienia oraz dalszego korzystania z usług przez Użytkownika jest:
a) wypełnienie formularzu rejestracyjnego
b) podanie w w/w formularzu prawdziwych danych o sobie lub firmie oraz innych koniecznych danych operacyjnych (np. Login i Hasło wymaganych logowania do Panelu administracyjnego).
c) ewentualne, zależne od typu Konta, uiszczenie opłaty.

W przypadku rejestracji usługi płatnej, Agencja wyśle drogą mailową informacje na temat danych do przelewu, następnie po zaksięgowaniu przelewu, wystawi fakturę VAT w postaci pliku PDF lub tradycyjną i wyśle ją do Użytkownika.

Hasło do Panelu administracyjnego może zostać zmienione na podstawie:
a) złożenia wniosku bezpośrednio u konsultanta Portalu
b) z poziomu panelu administracyjnego

Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przyjmowanie drogą elektroniczną na podane podczas rejestracji Konta adresy e-mail, wiadomości o charakterze handlowym oraz informacyjnym, pochodzące od Agencji lub jej partnerów biznesowych.


§3 Prawa i obowiązki

Użytkownik zobowiązuje się do:
a) zapamiętania lub zapisania loginu oraz hasła,
b) nieujawniania i nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym,
c) niezamieszczania treści niezgodnych z prawem lub mogących stanowić naruszenie prawa,
d) niezamieszczania treści o tematyce pornograficznej, erotycznej lub ogólnie przyjętych za wulgarne,
e) korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z polskim prawem.
f) korzystania z usług zgodnie z owym Regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet
g) wykorzystywania i dalszego prezentowania Materiałów prasowych w taki sposób, aby niezmienna pozostała ich treść i forma co do zasady ich przekazu zaplanowanego przez autora.

h) zdjęcia i inne materiały graficzne muszą być podpisane nazwą agencji z której pochodzą i mogą być wykorzystane wyłącznie w tekstach do których zostały dołączone, chyba, że zgodę na ich odmienne zastosowanie wyrazi jego właściciel.


§4 Opłaty

W przypadku rejestracji Konta umożliwiającego zamieszczanie Materiałów prasowych na łamach Portalu, obowiązują stawki abonamentowe:
a) roczna – 900 zł netto
b) półroczna – 500 zł netto

W przypadku rejestracji Konta pozbawionego możliwości zamieszczanie Materiałów prasowych na łamach Portalu, opłaty nie obowiązują.

W przypadku rejestracji Konta umożliwiającego zamieszczanie Materiałów prasowych na łamach Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania opłat w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

W przypadku posiadania Konta umożliwiającego zamieszczanie Materiałów prasowych na Portalu, Użytkownik, na 30 dni przed zakończeniem abonamentu, zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia tego abonamentu.

Uiszczenie opłaty spowoduje przedłużenie świadczenia usług, w przeciwnym razie usługa zostanie zablokowana lub ograniczona.


§5 Ograniczenia odpowiedzialności.

Agencja zastrzega sobie prawo do usuwania lub zmiany zamieszczanych na Portalu Materiałów prasowych, w szczególności tych ogólnie przyjętych za obraźliwe, naruszające prywatność, nie spełniające założeń Regulaminu oraz polskiego prawa.

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
a) dalszy sposób wykorzystania i prezentowania Materiałów prasowych z Portalu przez Użytkownika.
a) jakość i rodzaj treści umieszczonych przez Użytkowników korzystających z usług Portalu.
b) jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu, utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów, łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz osób trzecich).

W przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności Portalu, koszty opłaty abonamentowej nie będą zwracane.


§6 Postanowienia końcowe

Agencja zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Portalu.

Portal wykorzystuje technologię Cookies. Każdy korzystający z Portalu powinien mieć włączoną obsługę tzw. ciasteczek (Cookies). Wyłączenie obsługi Cookies może powodować nieprawidłowe działanie Portalu.

Umowa między stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa z chwilą zakończenia świadczenia usługi.

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, wysyłając prośbę z treścią rezygnacyjną na adres redakcja@portal-prasowy.pl.

Wszystkie niezbędne dane teleadresowe znajdują się na stronie Kontakt.

Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą treścią Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z Portalu.


STREFA PARTNERA
home  |  o portalu  |  rejestracja  |  e-prasa  |  newsletter  |  regulamin  | kontakt  |  partnerzy  | kontakt | polityka prywatności